Menu

Hoteloví hostia s domácimi zvieratkami

 Hoteloví hostia s domácimi zvieratkami

Len niektoré hotely umožňujú pobyt zvieratiek vo svojich priestoroch. Informácie o ubytovaní domácich miláčikov v danom hoteli sú vždy zverejnené vo všeobecných podmienkach hotela.

Niektoré hotely umožňujú pobyt domácich miláčikov ale len v určených miestnostiach. Preto pri rezervácii izby mali by ste uviesť informáciu, že prídete so zvieratkom. Vždy by ste mali mať so sebou očkovací preukaz zvieratka a jeho cestovný pas, ak bol vydaný. Hotelový personál môže Vás požiadať o tieto dokumenty.

Majiteľ zvieraťa je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú zvieraťom.

Zvieratá, ktoré sú zvyčajne akceptované to: pes, mačka, rybičky, činčily, fretky atď. Pobyt v hoteli s väčšími a nezvyčajnými zvieratami je spravidla nemožný.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later