Menu

Parkovanie v blízkosti letiska

Parkovanie v blízkosti letiska

Všetky medzinárodné letiská s pravidelnou osobnou dopravou majú aj parkovacie miesta. Avšak spravidla sú tieto parkoviská prevádzkované samostatnými spoločnosťami a sú platné. Na letiskách, alebo v ich tesnej blízkosti, sú k dispozícii cestujúcich krátkodobé parkovacie miesta - hodinové a dlhodobé - denné, určené pre cestujúcich, ktorí budú svoje auto parkovať sem niekoľko dní.

Väčšina letísk poskytuje pri termináli špeciálnu krátkodobú zónu, v ktorej sa môžete zastaviť na niekoľko minút, aby ste vyzdvihli cestujúceho a zobrali jeho batožinu. Je to tzv. zóna Kiss&Fly.

Čím dlhšie, tým lacnejšie

Náklady na parkovanie vedľa letiska sú, samozrejme, závisle od dĺžky parkovania. Vo všeobecnosti platí pravidlo „čím dlhšie parkujete, tým je to lacnejšie”. Cenníky parkovísk sú najčastejšie dostupné na internetových stránkach jednotlivých letísk a najlepšie je keď sa s nimi oboznámite ešte pred príchodom na letisko.

Podrobné informácie o parkoviskách na jednotlivých letiskách nájdete na stránkach eSky. Prejdite na stránku esky.sk/letiska a pomocou nášho vyhľadávača alebo mapy vyberte letisko, ktoré Vás zaujíma. V časti „Parkovisko” sú dostupné informácie o parkovacích miestach na danom letisku.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later