Menu

Čo kryje cestovné poistenie

Čo kryje cestovné poistenie

 Cestovné poistenie zaručuje:

 • okamžitú pomoc, okrem iného v prípade náhleho ochorenia, nešťastnej nehody, meškania letu,
 • širokú škálu asistenčných služieb, napríklad hradenie nákladov spojených s prepravou do zdravotníckeho zariadenia, nákladov na pátracie a záchranné akcie na horách na mori a pokrytie nákladov na pokračovanie v plánovanej ceste.
 • rozšírenie poistného krytia až do 72 hodín v prípade núdzových situácií.

 

Súčasťou cestovného poistenia je aj poistenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré zahŕňa aj:

 • lekárske vyšetrenia,
 • ambulantné ošetrenia,
 • poplatky za konzultácie a zdravotnú starostlivosť,
 • hospitalizáciu, to znamená liečbu, vyšetrenia, procedúry, operácie,
 • nákup liekov,
 • nákup obväzov,
 • dentálne ošetrenie.

 

Okrem toho služba poskytuje poistné krytie:

 • pri amatérskom (rekreačnom) vykonávaní športov, napríklad lyžovania, snowboardingu, potápania so špeciálnym, k tejto činnosti určeným vybavením,
 • v prípade škôd spôsobených tretím osobám,
 • osobného majetku, ponechaného v mieste pobytu cestujúceho,
 • nákladov (respektíve ich refundáciu) v prípade olúpenia cestujúceho pri vyberaní peňazí z bankomatu

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later