Menu

Ubytovanie sa v hoteli (check in)

Ubytovanie sa v hoteli (check in)

Po príchode do hotela najprv musíte ísť na recepciu a ubytovať sa, počas prihlásenia sa musíte predložiť príslušné dokumenty, ktoré budú potvrdzovať Vami nakúpené hotelové služby - voucher alebo iné potvrdenie rezervácie a doklad totožnosti. Pamätajte si, vždy môžete byť požiadaní o predloženie ďalšieho dokumentu s fotografiou - kvôli porovnaniu.

Ubytovacie hodiny

V súčasnosti väčšina hotelov vo veľkých turistických strediskách disponuje recepciou s nepretržitou službou. Avšak ubytovanie sa (check-in) je najčastejšie možné od 14:00 hod. miestneho času. Spravidla medzi 10:00 a 12:00 hod. sa hoteloví hostia musia odubytovať (odhlásiť), vtedy sa izby pripravujú na nových zákazníkov. V menších hoteloch alebo penziónoch sa ubytovacie hodiny môžu líšiť, preto odporúčame, aby ste si ich skontrolovali skôr.

Počas ubytovania by mal byť hotelový hosť informovaný o hodine odubytovania a dostupných hotelových službách. Po ubytovaní hosť dostane kľúč (alebo kartu) do svojej izby.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later