Menu

Výber spôsobu platby za hotel

Výber spôsobu platby za hotel

Za hotel môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Výber spôsobu platby môžete uskutočniť počas zadávania údajov o hosťoch.

Prevod - údaje platiteľa

Ak ste si vybrali možnosť "bankový prevod", po stlačení tlačidla Rezervovať hotel, dostanete všetky podrobné informácie nevyhnutné na uskutočnenie bankového prevodu.

Ak chcete dostať aj faktúru, začiarknite príslušné miesto. Zobrazí sa vtedy pole na zadanie údajov, ktoré sa majú nájsť na faktúre.

Mali by ste tu tiež zadať svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje budú potrebné neskôr, na poskytnutú e-mailovú adresu bude zaslané potvrdenie rezervácie a potom aj hotelový voucher. Telefónne číslo bude potrebné v prípade, v ktorom budeme sa musieť s Vami rýchlo kontaktovať.

Po oboznámení sa s podmienkami rezervácie a s Všeobecnými obchodnými podmienkami eSky môžete zakončiť proces zadávania informácií do Vašej rezervácie. Opäť Vám odporúčame skontrolovať správnosť všetkých údajov.

Kreditná karta – údaje platiteľa a karty

V prípade výberu platby kreditnou kartou v kroku „Údaje o hosťoch a platba”, musíte okrem kontaktných údajov platcu (tak ako pri platbe bankovým prevodom), uviesť aj príslušné informácie o kreditnej karte: typ karty, číslo karty, dátum vypršania platností, kód CVV ako aj meno a priezvisko vlastníka karty – zadané informácie musia byť totožné s informáciami uvedenými na kreditnej karte.

Rovnako ako v prípade platby bankovým prevodom, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami rezervácie a s Všeobecnými obchodnými podmienkami eSky, a potom stlačením tlačidla Rezervovať hotel môžete dokončiť proces platby.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later