Menu

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Očkovanie sa odporúča najmä pre ľudí, ktorí plánujú cestovať do tropických krajín. Je potrebné sa v dostatočnom časovom predstihu informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a riziku infekčných ochorení v danej krajine. Niektoré krajiny vyžadujú alebo odporúčajú očkovania proti vybraným nákazám. Očkovanie môžete vykonať v oddeleniach cudzokrajných chorôb pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.

Pamätajte si!

  • očkovania treba vykonať s určitým časovým predstihom, aby sa stihli vytvoriť ochranné protilátky, v závislosti od typu očkovania spravidla bude to 6 až 8 týždňov pred cestou,
  • očkovanie je obzvlášť dôležité, keď plánujete cestu do vidieckych, lesnatých oblastí a miest s nedostatočnými hygienickými podmienkami,
  • ak neabsolvujete očkovanie, ktoré podľa medzinárodného práva alebo vnútroštátnych predpisov je povinné, môžete byť zadržaní na hranici a vstup do danej krajiny bude Vám znemožnený,
  • predpisy o očkovaní v rôznych krajinách sa často menia, preto pred cestou vždy musíte si skontrolovať povinné a odporúčané očkovania. Takéto informácie Vám poskytne Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a oddelenie cudzokrajných chorôb pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.

Slovník chorôb

Žltá zimnica
Ide o vírusové ochorenie prenášané komármi, ktoré sa vyskytujú v severnej časti Južnej Ameriky a v Afrike. Po inkubačnej dobe dochádza k symptómom ako horúčka, zimnica, nevoľnosť potom nasleduje vysoká horúčka ako aj vnútorné a vonkajšie krvácanie, ktoré v 50% prípadov končí smrteľne. Zatiaľ proti vírusu neexistuje žiadny liek, preto je očkovanie povinné vo väčšine ohrozených krajín. Pred vstupom do danej krajiny musíte získať knižku, ktorá potvrdí platné očkovanie.

Tetanus a záškrt
Tetanus je akútna infekčná choroba s ťažkým, často smrteľným priebehom. Ochorenie sa môže vyskytnúť po infekcii rany, preto sa očkovanie odporúča pre ľudí, ktorí trénujú extrémne športy a ktorí idú do prírody, kde sa dá veľmi jedoducho zraniť. Záškrt je závažné infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené baktériou - hlavné príznaky ochorenia to horúčka, zvracanie, bolesť hrdla, problémy s dýchaním a prehĺtaním.

Vírusová Hepatitída typu A
Ochorenie sa vyskytuje v tropických krajinách a v miestách s obmedzenými hygienickými podmienkami. Akútny zápal pečene sa často javí ako bežná chrípka. Môžete trpieť: zvýšenou teplotou, bolesťami svalov a kĺbov, nevoľnosťou atď. Infekcia sa najčastejšie prenáša kontaktom s infikovanými potravinami a vodou, alebo prostredníctvom nedostatočne tepelne spracovaných jedál. Očkovanie proti tomuto ochoreniu je veľmi odporúčané pre cestovateľov.

Vírusová Hepatitída typu B
Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou (transfúzia, chirurgické nástroje, striekačky, tetovanie a akupunktúra) alebo pohlavným stykom. Očkovanie je odporúčané pre osoby ohrozené nakazením a cestovateľov.

Brušný týfus
Je vážne baktériové infekčné ochorenie rozšírené vo všetkých exotických krajinách s tropickou klímou. Očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé. Aby ste sa vyhli infekcii, musíte sa zaočkovať a počas pobytu v zahraničí dodržujte vysokú úroveň hygieny - vždy si umyte zeleninu a ovocie a pite vodu len z overených zdrojov. Ľudia infikovaní brušným týfusom potrebujú nemocničnú liečbu.

Detská obrna (Poliomyelitída, Heineho-Medinova choroba)
Je veľmi nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä deti. K infekcii dochádza prostredníctvom kontaminovaných potravín a vody. Prvými príznakmi ochorenia sú: horúčka, svalová stuhosť, únava, zvracanie a bolesť hlavy. Choroba môže viesť k poškodeniu nervového systému a paralýze svalov. Najúčinnejšou metódou profylaxie je ochranné očkovanie.

Meningokoková meningitída
Riziko infekcie je hlavne v strednej Afrike, avšak ochorenie sa občas vyskytuje aj v Ázii a Južnej Amerike. Prvým príznakom je stuhnutý krk, bolesť hlavy a vyrážka.

Malária
Je jedna z najzávažnejších infekčných chorôb. Zatiaľ nebola objavená žiadna vakcína proti malárii, preto je veľmi dôležitá profylaxia a v prípade ochorenia vhodné a včasné dávkovanie liekov. Choroba sa prenáša komármi a vyskytuje sa vo viac ako 100 krajinách juhovýchodnej Ázie, Afrike a Južnej Amerike (tropická časť). Príznaky sú podobné chrípke - horúčka, svalové bolesti, zimnica.

Horúčka dengue
Je to najčastejšie ochorenie prenášané komármi v tropických krajinách. Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patri: horúčka, bolesť hlavy a kĺbov, v závažnejších prípadoch aj krvácanie. Najlepšia ochrana je predovšetkým chránenie sa pred bodnutím: ochranný odev, spreje a sieťky proti komárom.

Besnota
Ide o vírusové ochorenie, ktoré vždy končí smrťou. V tropických krajinách je veľmi vysoké riziko infekcie týmto vírusom. Preto pre cestovateľov sa odporúča preventívne očkovanie.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later