Menu

Cestovanie dieťaťa lietadlom bez sprievodnej osoby

Cestovanie dieťaťa lietadlom bez sprievodnej osoby

Väčšina pravidelných leteckých spoločností pripúšťa možnosť, aby dieťa cestovalo bez sprievodu dospelých. Pravidlá, podľa ktorých je takáto cesta možná, závisia predovšetkým od veku dieťaťa. Čím je mladšie, tým väčšiu starostlivosť bude mať zabezpečenú.

Čo treba vedieť, ak dieťa cestuje samo?

Samostatné cestovanie dieťaťa lietadlom nie je jednoduchou úlohou ani pre dieťa ani pre jeho rodičov. Preto má každá letecká spoločnosť, ktorá prijíma na palubu deti bez sprievodu dospelých, vypracované vlastné pravidlá postupu s najmladšími. Ratolesti majú k dispozícii hračky, pastelky, a niektoré letecké spoločnosti ponúkajú atrakcie na vyplnenie času dokonca aj pre tínedžerov. Okrem toho je možné objednať špeciálne jedlo pre dieťa.

Pozrite si nižšie, ako vyzerá samostatné cestovanie dieťaťa v jednotlivých leteckých spoločnostiach:

LOT

Služba je dodatočne spoplatnená. Ak chcete získať informácie o výške poplatku, kontaktujte naše Telefonické centrum obsluhy zákazníkov.

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 11 rokov

Od 12 do 17 rokov

Cesta prebieha s asistenciou určenej letušky, ktorá sprevádza dieťa od registrácie až do okamihu vyzdvihnutia dieťaťa na cieľovom letisku dospelou, oprávnenou osobou

Cestovanie vyžaduje špeciálnu asistenciu, ktorú zabezpečuje člen personálu spoločnosti LOT a určení zamestnanci obsluhy cestujúcich

Letecké spoločnosti povoľujú cestovanie mládeže bez sprievodu. Je však možné objednať si asistenciu, ktorú zabezpečuje člen palubného personálu

Lufthansa

Za službu starostlivosti sa účtuje dodatočný poplatok. Za každú trasu treba doplatiť 40 EUR (lety v rámci Európy) alebo 80 EUR (medzikontinentálne lety).

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 11 rokov

Od 12 do 17 rokov

Deti cestujú iba v sprievode dospelých

Deti smú cestovať výlučne s využitím služby starostlivosti alebo v sprievode osoby, ktorá dosiahla 12 rokov

Tínedžeri smú cestovať samostatne alebo využiť službu starostlivosti

Wizz Air

Dospelá sprievodná osoba (od veku 16 rokov) musí mať spoločnú rezerváciu s dieťaťom. Ak sú rezervácie vykonané oddelene, musia byť vystavené na rovnaké priezvisko a adresu zákazníka.

Do veku 13 rokov vrátane

Od 14 do 15 rokov

Od veku 16 rokov

Deti od veku 14 rokov môžu cestovať výhradne v sprievode osoby, ktorá dosiahla 16 rokov a preberá za dieťa plnú zodpovednosť

Osoby v tomto veku môžu cestovať samostatne, ale nesmú mať v opatere žiadne mladšie dieťa

Tínedžeri v tomto veku môžu cestovať samostatne, zaobchádza sa s nimi ako s dospelými. Na jednu sprievodnú osobu staršiu ako 16 rokov smie pripadať do 10 detí mladších ako 14 rokov.

AirFrance

Dieťa smie cestovať v sprievode osoby mladšej ako 18 rokov pod podmienkou, že staršia osoba je jeho rodičom alebo zákonným opatrovníkom.

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 14 rokov

Od 15 do 17 rokov

 

Deti smú cestovať len v sprievode dospelej osoby (okrem prípadu, ak je neplnoletá osoba rodičom alebo zákonným opatrovníkom)

Služba s názvom Kids Solo sa povinne vzťahuje na všetky deti v tomto veku, ktoré cestujú samy.
Zakúpenie služby je povinné. V závislosti od trasy sa cena pohybuje od 50 do 100 EUR.

Tínedžeri môžu cestovať samostatne alebo využiť službu Kids Solo.
Zakúpenie službu starostlivosti nie je povinné. V závislosti od trasy sa cena pohybuje od 50 do 100 EUR.

 
 

Ryanair

Tento prepravca neponúka službu špeciálnej starostlivosti o deti počas letu.

Do veku 15 rokov vrátane

Od 16 do 17 rokov

Mladý cestujúci musí cestovať so sprievodnou osobou, ktorá dosiahla vek 16 rokov.

Tínedžeri môžu cestovať samostatne (s výnimkou osôb žijúcich v Španielsku a Portugalsku – neplnoletí musia mať od rodičov písomný súhlas s cestou)

KLM

Cena za využitie služby starostlivosti závisí od trasy. Stojí 50 alebo 65 EUR na európskych trasách a 75 alebo 90 EUR na medzikontinentálnych trasách.

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 14 rokov

Od 15 do 17 rokov

Dieťa smie cestovať výhradne v sprievode dospelej osoby

Dieťa môže cestovať samostatne pod podmienkou zakúpenia služby starostlivosti

Tínedžeri môžu cestovať samostatne alebo využiť dodatočnú službu starostlivosti

SAS

Službu starostlivosti o dieťa možno zakúpiť online výhradne na škandinávskych trasách. V prípade iných letov kontaktujte naše Telefonické centrum obsluhy zákazníkov.

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 11 rokov

Od 12 do 15 rokov

Od 16 do 17 rokov

Deti smú cestovať výhradne v sprievode dospelej osoby

Deti môžu cestovať v sprievode osoby staršej ako 16 rokov alebo samy. V druhom prípade je potrebné zakúpiť službu dodatočnej starostlivosti 

Deti v tomto veku môžu cestovať samostatne alebo využiť službu dodatočnej starostlivosti

Tínedžeri sú braní ako dospelí

Czech Airlines

Cena služby starostlivosti o deti závisí od dĺžky trasy. Do 3 500 km stojí 50 EUR, nad 3 500 km – 75 EUR.

Do veku 4 rokov vrátane

Od 5 do 11 rokov

Od 12 do 17 rokov

Deti smú cestovať výhradne v sprievode dospelej osoby.

Deti smú cestovať samostatne výhradne pod podmienkou zakúpenia dodatočnej služby starostlivosti

Tínedžeri môžu cestovať samostatne alebo využiť službu dodatočnej starostlivosti

easyJet

Dopravca neponúka špeciálnu službu pre neplnoletých bez sprievodu.

Do veku 2 rokov vrátane

Od 3 do 15 rokov vrátane

Od veku 16 rokov

Deti mladšie ako 2 roky môžu cestovať iba v sprievode osoby staršej ako 16 rokov, ktorá za dieťa nesie plnú zodpovednosť. Novorodencom, ktorí majú menej ako 2 týždne, nie je let v lietadlách easyJet povolený.

Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú cestovať leteckými linkami easyJet bez sprievodu dospelej osoby.

Avšak deti vo veku 14-15 rokov, ktoré si letenku zarezervovali do 5. apríla 2019 (platnú pre lety do 27. októbra 2019), môžu cestovať aj bez sprievodu dospelej osoby.

Tínedžeri v tomto veku môžu cestovať samostatne, sú braní ako dospelí. Jedna sprevádzajúca osoba staršia ako 16 rokov smie cestou dohliadať maximálne na 10 detí mladších ako 16 rokov.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later