Menu

Dokumenty na cestovanie lietadlom s dieťaťom

Dokumenty na cestovanie lietadlom s dieťaťom

Aký dokument môže použiť dieťa pri odbavení?

Základným dokumentom, ktorý umožňuje deťom cestovať po celom svete je ich cestovný pas. Občas stačí aj občiansky preukaz a v niektorých prípadoch aj identifikačná karta. Pri odbavení treba predložiť doklad, na ktorým sú uvedené osobné údaje totožné z údajmi na letenke. Dieťa musí mať svoj vlastný dokument, nesmie cestovať na základe dokumentov rodičov.

Aké dokumenty potrebuje dieťa na cestu lietadlom?

Vnútroštátne lety

Základným dokladom pre dieťa je občiansky preukaz alebo identifikačná karta. Tieto doklady pre neplnoletých cestujúcich vybavuje zákonný zástupca dieťaťa.

V prípade dojčiat niektoré letecké spoločnosti za platný doklad dieťaťa považujú rodný list. 

Lety v rámci schengenského priestoru

V krajinách patriacich do schengenského priestoru môžu deti cestovať na základe občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

Krajiny schengenského priestoru

Lety mimo schengenského priestoru

V tomto prípade potrebný je cestovný pas a ak je to potrebné aj vízum (skontrolujte, kde potrebujete turistické vízum). Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva osobne občan starší ako 15 rokov v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. V tomto prípade je podávajúci povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s osvedčeným podpisom. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu rodič alebo zákonný zástupca.

Pozor!

Cestovný pas sa dieťaťu po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, dieťaťu mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a dieťaťu mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Pri platbe zvýšeného správneho poplatku bude cestovný pas vydaný rýchlejšie, a to do 10 alebo 2 pracovných dní (bežne treba čakať do 30 dní).


Súhlas rodičov

Cestovanie dieťaťa do zahraničia musí byť odsúhlasené rodičmi, avšak vnútroštátne ustanovenia nevyžadujú osobitné povolenie pri odchode dieťaťa. Skutočnosť, že tretia osoba má doklad totožnosti dieťaťa (občiansky preukaz alebo cestovný pas) sa považuje za súhlas rodičov na cestu dieťaťa. V praxi je však zaužívané, že rodič/zákonný zástupca udelí písomný súhlas so sprevádzaním dieťaťa inou osobou v anglickom jazyku s uvedením účelu cesty a kontaktných údajov.

Pred odchodom si však pozrite informácie o pravidlách cestovania maloletých na veľvyslanectve krajiny, do ktorej idete, pretože tieto ustanovenia sa môžu líšiť v závislostí od krajiny.

V prípade leteckej prepravy odporúčame aj preveriť presné podmienky cestovania maloletých s príslušnou leteckou spoločnosťou. Ak budete mať akékoľvek otázky tak neváhajte a kontaktujte nás.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later