Menu

Diakritické znaky na letenke. Sú potrebné?

Diakritické znaky na letenke. Sú potrebné?

Diakritické znaky sú á, ä, č, ď, dž, é, í, ĺ, ľ, ň, ó, ô, ŕ, š, ť, ú, ý a ž. Mnohé jazyky majú podobné písmená, ktoré sú tiež diakritickými znakmi. Treba ich v takom prípade používať?

Diakritické znaky na letenke

V súlade s medzinárodnými dohodami sa na letenkách neuvádzajú diakritické znaky, ale len písmená latinskej abecedy. Cieľom je uľahčenie práce. Letecké spoločnosti preto odporúčajú uvádzať osobné údaje bez týchto znakov.

Prečo na mojej letenke tieto znaky nie sú?

Letecké spoločnosti uprednostňujú vystavovanie leteniek bez diakritických znakov. Výrazne im to uľahčuje prácu. S cieľom uľahčiť cestujúcim rezerváciu spoločnosť eSky.sk automaticky mení tieto znaky na písmená latinskej abecedy. Ak na vašej letenke nie sú diakritické znaky, je všetko v najlepšom poriadku. Prajeme vám šťastnú cestu ;)

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later