Menu

Faktúra za letenky

Faktúra za letenky

Faktúru s DPH vystavujeme najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci zakúpenia letenky. Čo to znamená v praxi? Príklad: ak kúpime letenku v ktorýkoľvek deň v júni, faktúra bude vystavená do 15. júla. Stane sa tak bez ohľadu na to, či sa tento nákup uskutočnil 1. alebo 30. júna. Čas čakania na jej vystavenie môže byť, samozrejme, kratší.

Počas rezervácie letu alebo iných služieb online je potrebné poznačiť, že chceme dostať faktúru, v príslušnom políčku a vyplniť všetky údaje potrebné na vystavenie faktúry.

Počas telefonickej rezervácie je potrebné informovať konzultanta o tom, že chceme dostať faktúru a uviesť všetky údaje potrebné na jej vystavenie.

Pozor!
Faktúra je potvrdením o úhrade. Znamená to, že ju dostanete po zaplatení za služby, nie pred zaúčtovaním finančných prostriedkov.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later